αρχιτεκτονικα οι αρχιτεκτονες

α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ά   οι   α ρ χ ι τ έ κ τ ο ν ε ς

διότι ακόμα κι ο Wittgenstein όταν πήγε να κάνει τον αρχιτέκτονα, σκατά τα έκανε...
 
Συνδεδεμένοι χρήστες
Έχουμε 28 επισκέπτες συνδεδεμένους